Dotační výzvy

Dotace na rok 2024

Žádosti lze podávat od 01.10 do 01.12. 2024 23:59
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Rodinná politika 2024
    • Sport pro Medlánky 2024